Tonekrig

Forudsætninger:     Forståelse af nodernes placering på nodelinjerne, 
                                 fra det dybe A til de høje G
Indøvelse af:           Dybest - højest

Antal deltagere:     Vilkårligt 


Spilleregler:
 

Fortegnene #, b, og opløsningstegn tages fra. 
Højeste værdi er G over nodelinjen. Laveste værdi er dybt A på 2. hjælpelinje under nodelinjerne.
Man skal ikke bekende kulør i dette spil.

Alle kort deles ud enkeltvis til spillerne.
Hver spiller lægger sine kort i en kortbunke foran sig med bagsiden op.

Nu tager hver spiller øverste kort fra sin kortbunke og lægger det ind på midten med forsiden op.

Den der har kortet med højeste værdi, tager alle kortene som er lagt ind på midten, og lægger dem nederst i sin bunke.

Hvis flere spillere lægger ens kort med højest værdi, er der krig mellem disse spillere.

Krigen afgøres ved at hver spiller lægger 3 kort foran sig, med bagsiden op, og et "åbent" kort.

Den som nu har lagt kortet med højeste værdi tager stikket hjem.

Variant: Når spillerne er godt inde i reglerne kan man indføre fortegn. Og  #  bliver trumf.
Således, at hvis en spiller lægger det høje G, - og en anden spiller lægger et # , - er det krydset der tager stikket hjem.

Det medfører tit livlig diskussion og der vedtages eventuelt andre regler.

Men formålet - nemlig at klargøre fortegnets betydning, - bliver tilgodeset.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk