Om Tonespillet


Indføring i tonespillet forudsætter at deltagerne er gjort bekendt med nodesystemets opbygning.

Det anskueliggøres enklest ved at forklare, at nodelinjernes navne er i alfabetisk rækkefølge.

 

Noderne får først navn når de anbringes på nodesystemets linjer.
A  B  C  D   E   F   G


Nodesystemets fem faste linjer kaldes:  
E  G   B   D   F      

og kan huskes på remsen:

En - Gås - Blir' - Dejlig - Fed

 

Nodesystemets fire faste mellemrum kaldes:  
F  A  C  E  G

og kan huskes på remsen:

Frk. Anna Cykler Enormt Godt

Hvis man holder sig til de faste linjer og mellemrum, ser den
alfabetiske tone skala sådan ud fra 2. mellemrum i nodesystemet:
A  B  C  D  E  F  G
 

Man kan efter ønske udvide det faste linje system opad og nedad
med hjælpelinjer,
men rækkefølgen vil hele tiden være alfabetisk,
som her hvor der begyndes på 2. hjælpelinje under de faste linjer:
A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G 

 

Jeg har valgt at kalde tonen H for B (  det amerikanske system  )

Det er gør det lettere at se det alfabetiske system i noderækken,
så i disse spil anbefaler jeg at man  bruger B som ovenover. 

 

Tone spillet består af 68 kort med 17 nodetegn, trykt i 4 farver,
samt
et hjælpekort i hver farve med en samlet oversigt.
Ialt 72 spillekort.

Man undgår konkurrence og gætterier hvis deltagerne
hjælper hinanden og har en tydelig oversigt af nodesystemet
hængene på væggen. eller skrevet på en tavle, så længe det er nødvendigt.

Brug hjælpekortene til  følgende forspil til tonespillet::

Spillerne sidder rundt om et bord med et ark nodepapir hver.
Hver spiller starter med at skrive 4 noder på forskellige
nodelinjer på sit papir
og sender det venstre om i kredsen.

De noder man nu modtager, skal man skrive navnene
på deres placering
- og tegne endnu 4 noder på forskellige
nodelinjer, inden papiret sendes videre til venstre.

Således vil hver spiller hele tiden modtage et stk. node papir
med 4 tilfældigt anbragt noder, hvor under der skal skrives
de rigtige bogstaver.

- Samtidig kan man gennemse hinandens betegnelser.

Ønsker man at have lydbilledet med, kan noderne spilles på en xylofon.


Brug hjælpe kortene i kort sættet mens I spiller

Og hjælp hinanden mens I spiller

Kort sagt: spil sammen

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk