Memory

Forudsætninger:   Kendskab til navnene på nodelinjer og mellemrum.
                              Brug hjælpekortene med nodeoversigt. 
  
Indøvelse af:        Nodenavne efter placering i nodesystemet.

Antal deltagere:   Vilkårligt.


Spilleregler: 
            
1.spil:
Alle kort spredes ud på bordet med bagsiden op.
Første spiller vender et kort, men lader det ligge på samme sted.

Hvis spilleren kan sige tonenavnet på kortet må der vendes et kort til.

Hvis dette kort har tilsvarende navn må de to kort tages hjem som stik.

I modsat fald skal kortene igen lægges på samme plads, med bagsiden op.

Hvis man får et stik må man vende et nyt kort. Derefter er det næste spillers tur.

I dette spil er det vigtigt at spillerne siger tonernes navne.

2.spil:
Der kan evt. samles to toner på række, eller der kan samles
intervaller som  terts - kvart - kvint.

I disse spil gælder det om at spillerne er med til at finde på regler og i det hele taget spiller  på en uhøjtidelig måde.
Lav reglerne om eller lav helt andre spil.

Læg noderne op i en lang række og spil dem på xylofon eller lignende.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk