Hjerterfri

Forudsætninger: Kendskab til nodelinjerne. Brug hjælpekortene.

Indøvelse af:       Nodebilledets begreber: høj og dyb.

Antal deltagere:   2 - 4 - 6


Spilleregler:

Kortene # - b og opløsningstegn tages fra.
Kortene fordeles mellem spillerne, og der spilles ud på skift.

Det gælder om at få alle røde kort - eller ingen.
Det dybe A (på 2. hjælpelinje) har laveste værdi. Det høje G er trumf.

Kortene spilles et ad gangen fra hver spiller, og den spiller som har det højeste kort i den spillede farve tager stikket hjem. 

HUSK - DER SKAL BEKENDES KULØR.

Hvis en spiller får alle røde kort, tælles et point for hvert kort og omgangen er vundet.

Hvis kortene er fordelt på flere spillere tæller hvert rødt kort for et minus point, den der har flest  minus point har tabt.

Den der har færrest eller ingen minus point har vundet.

BEMÆRK:
I dette spil kan man prøve at spille med fortegn, men med grundig instruktion.

I spillet  med  fortegn bliver kryds højest, men kan dog opløses ("Krybes") hvis der fra en anden spilles et  opløsningstegn ud.

Hvis det gælder om at undgå stik bliver b kortet vigtigt. Fordi det er ½ tone under enhver tone.

Deltagerne kan ændre reglerne efter behov.
Det vigtigste er at man får forståelse for fortegnenes anvendelse.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk