Gammel jomfru

Forudsætninger: Kendskab til toneskalaen. Brug hjælpekortene.

Indøvelse af:       Nodelinjernes navne

Antal deltagere:  4-6


Spilleregler:
 

Alle fortegn tages fra. Der lægges 4
"åbne" kort ud på bordet, et i hver farve.

Resten af kortene deles rundt til spillerne.

Hver spiller sidder med sin kortbunke foran sig.

Kortene har bagsiden op.

Efter tur vender hver spiller nu det øverste kort i sin bunke.

Hvis kortet passer i farve og rækkefølge til en af de påbegyndte tonerækker på bordet, lægges det til i den rigtige rækkefølge.

Hvis man er kommet af med et kort har man "tur" igen,
indtil man ikke kan komme af med flere kort.

Har man vendt et kort uden at kunne lægge det til en række
på bordet, lægger  man det i en"åben" bunke foran sig.

Hvis det kort man vender, ikke passer til rækken på bordet,
men passer i både farve og rækkefølge til en af de andre spilleres
åbne bunker, må man lægge det til der.

Når man har brugt sin lukkede bunke vender man den åbne bunke
og spiller videre med den.

Man må først vende sin åbne bunke når det bliver ens tur.

Hvis en spiller overser sin mulighed for at lægge et kort
må de andre slå i bordet og lægge et af deres kort,
som de trækker nederst i deres lukkede bunke.

Den som kommer først af med sine kort har vundet. Det er ikke så indviklet som det lyder.

En vanskeligere variant:

I stedet for at lægge en stamtonerække ABCDEFG  (a mol)
kan man lægge en C dur skala ved at lægge de 4 c'er ud på bordet
og bygge videre på dem.

Derefter kan man  indføre et # og lave G dur (e mol) eller et b og lægge F dur (d mol).

#  (kryds)og b bør altid kaldes kryds og b for den pågældende tone. undlad betegnelserne is og es .

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk