DavoserJaz

Seksdagesløb eller Stahutterfis


Forudsætninger:
      Kendskab til nodelinjer og navne.

Indøvelse af:            Nodebilledet, tonenavne, høj - dyb.

Antal deltagere:       4 - 6


Spilleregler:

Fortegn #, b, og opløsning tages fra.

Lige antal kort til hver spiller. Hvis der tages  kort  fra, tages de
dybeste toner (laveste værdier) fra.

Davoserjaz  består af 6 spil. I de første 5 spil skal man undgå
at få nogle bestemte kort eller stik, fordi de tæller minus point.

Til gengæld skal man i det 6. spil prøve på at få alt det man ikke måtte få i de 5 første spil.

Kortene fordeles mellem spillerne med lige mange kort til hver.

I alle 6 spil skal der bekendes kulør.

Det høje G er trumf.

1. spil:   Her gælder det om IKKE at få stik. -
              Hvert stik giver et minus point

2. spil:
   Her må man IKKE få grønne kort. -
              Hvert grønt kort giver et minus point.

3. spil:
   Her må man IKKE få de høje F. -
              Hvert højt F giver 2 minus point.

4. spil:
   Her må man IKKE få det høje G og det høje D
              i den grønne farve. Grøn G og D giver hver 2 minus point.

5. spil:
   Her må man IKKE få det sidste stik. -  
             At få det sidste stik giver 5 minus point.

Når disse 5 spil er gennemført, regnes antal minus point sammen
og noteres for hver enkelt spiller.

Derefter spilles 6.spil, hvor det gælder om at få flest mulige
stik og point.

Pointtællingen foregår således

Hvert stik giver  --------------------------------- 1 + point.
Det høje G og det høje F giver hver --------  2 + point.
Hvert grønt kort giver  ------------------------- 1 + point.
Hvert højt F giver  -----------------------------   2 -  point.
Sidste stik giver---------------------------------  5 + point.

Herefter opgøres plus - og minus point og den spiller med flest plus point har vundet.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk