Rytmekrig


Forudsætninger:      Forståelse af rytmenodernes værdi. 
                                 Længst:  en 1/1 node, kortest: en 1/16.node.
                                 Brug hjælpekortene.

Indøvelse:                Lang - kort.

Antal deltagere:       To - eller flere.


Spilleregler:

Pausekortene tages fra. Alle kort deles ud enkeltvis til spillerne.

Hver spiller lægger sine kort i en kortbunke foran sig med bagsiden op.

Nu tager hver spiller det øverste kort fra sin bunke og lægger det ind til midten med forsiden op.

Den, som har kortet med højeste værdi, får alle de kort der er blevet lagt ind og  lægger dem nederst i sin  kortbunke.

Hvis der lægges to eller flere ens kort er der "krig "mellem disse spillere.

"Krigen" afgøres ved, at spillerne med ens kort lægger hver 3 kort ind med bagsiden op, og et med forsiden op.

Det højeste kort vinder alle kort der er lagt ind.

Den som har alle kort til sidst, har vundet spillet.

Bemærk:  I begyndelsen kan pausekort udelades,
og evt. indføres et ad gangen.

Når de indføres kan der også opstå krig mellem noder og pauser.

Der er intet med at bekende kulør.

Punkteringen kan udelades, men når den er med i spillet er den højest.( trumf )

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk