Rytmebøh


Forudsætninger:     Ingen.

Indøvelse af:           Nodebilledet.

Antal deltagere:       3-16.Spilleregler:

Kortene gives et ad gangen og må ikke vendes og tages op før alle kort er delt ud.

Har en spiller fået 4 ens kort, lægges de ned med bagsiden op, og spilleren siger "BØH".

For at samle 4 ens kort giver man hele tiden et kort til venstre og modtager et kort fra højre.

Hver gang en spiller har samlet 4 ens kort, lægges de ned og der siges "BØH".

Den som lægger ned til sidst har tabt.

 

Variation:  Et mere kompliceret spil kan spilles når man
har fået kendskab til værdierne.

Der kan f.expl. samles takten 4/4 eller 6/8,
Find selv på takter og aftal regler.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk