Om Rytmespillet

Ved at spille de første spil ”Bedstemor med slag i” og ” Rytmebøh "
bliver deltagerne gjort bekendt med de tegn som angiver nodernes
tidsmæssige opdeling.

Det hjælper på forståelsen, hvis rytmerne opleves gennem kroppen og sproget ved f.ex. at
Kalde 1/4 node gå,
og 2 1/8 noder lø-be,
en 1/2 dri-ve, og en 1/1 dri-ve-læn-ge

/Gå gå gå gå/ –/ Lø-be lø-be lø-be lø-be/ 
/ dri - ve /        / dri-ve-læn-ge/

Rytmerne kan også anskueliggøres ved at kæde rytmerne sammen til ord f.ex.

lø-be-gå - lø - be -gå  /   lø - be -lø -be lø-be-gå
a-be-kat,  ap-pel-sin, /  kro-ko-dil -le ,e-le-fant osv.

Prøv i hold at sige de forskellige rytmeord samtidig som en talekanon,
og prøv at klappe rytmeordene forskudt og find på andre rytmeord
der kan "rappes" i grupper el.lign.

Rytmekortene består af 64 kort med 16 nodetegn trykt i 4 farver, samt 8 hjælpekort som angiver tegnenes værdier og benævnelser i forhold til hinanden.

Brug hjælpekortene mens I spiller. - Hjælp hinanden mens I spiller. 

Nå man har fået ord på nodeværdierne så prøv at lægge en række rytmekort og trom rytmen på bordet.

KORT SAGT: SPIL SAMMEN

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk