Memory

Forudsætninger:   Kendskab til rytmebenævnelserne.

Indøvelse af:         Rytmebenævnelser, takter, evt. rytmer.

Antal spillere:        Vilkårligt antal.


Spilleregler:

Der kan spilles flere variationer af dette spil, med
stigende sværhedsgrad.

Alle kort spredes ud på bordet med bagsiden opad.

Første spiller vender et af kortene, men lægger det igen på samme sted.

Hvis spilleren kan sige nodenavnet på det første kort, må han vende et kort til.

Hvis dette kort er en tilsvarende node eller pause, må de to kort tages hjem som et stik.

I modsat fald skal kortene lægges på samme plads med bagsiden op.

Den som har taget et stik hjem må vende kort igen indtil der ikke er et stik.

Derefter er det næste spillers tur.

I dette spil er det vigtigt at spillerne siger node eller pause værdierne.

Variation:
Her indføres rytmelære:
Når spillet skal være lidt sværere, kan man aftale at samle på bestemte takter.
f.expl. 3/4 - 4/4 - 6/8

Bemærk:  
I disse kombinationsspil gælder det om at spillerne er med til at
finde på regler, og at man idet hele taget behandler spillet på 
en uhøjtidelig måde. Lav reglerne om eller lav helt andre spil.

Når der er samlet forskellige rytmemønstre er det oplagt at tromme forløbene sammen.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk