Hjerterfri

Forudsætninger:  Kendskab til rytmeværdier og benævnelser.
                             Brug hjælpekortene.

Indøvelse af:       Rytmebilledet, rytmeværdier og pauser.

Antal deltagere:  4-6.


Spilleregler:

Kortene fordeles med lige antal kort til hver spiller.
Hvis der spilles med kortet med "punkteringen" er denne trumf.

Det gælder om at få alle de røde kort.

Hvis en spiller får alle de røde kort tælles et plus point
for hvert kort, og spilleren har vundet omgangen.

Hvis de røde kort er fordelt på flere spillere, tæller hvert kort for et minus point.

Den som har flest minus point har tabt.

Bemærk:
Det er en god ide' først at spille uden pausekort og derefter
kun med pausekort og derefter med både node - og pausekort.

Husk, at der i dette spil skal bekendes både farver, noder og pauser.

I spillet bruges enten kortet med 2  1/8 dels noder eller kortet
en 1/4 node.

Spillerne lægger et kort ud ad gangen og den som lægger det højeste kort tager stikket hjem.

Hvis der er et rødt kort i stikket er det et minus point hvis man ikke har fået alle de røde kort.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk