Fisk


Forudsætninger:      Kendskab til rytmebenævnelserne.
                                 Brug hjælpekortene.

Indøvelse af:            Navnene på rytmenoder og pauser.

Antal deltagere:       2-6.


Spilleregler:

Det gælder om at få flest stik.
Alle kortene spredes ud på bordet med bagsiden op.

Hver deltager tager 7 kort fra bunken. Det gælder nu om at samle 4 ens kort.

Den spiller der begynder, starter med at spørge efter et kort hos
en af de andre. (eller hos alle på en gang.)

Spørgeren skal selv ha' mindst et tilsvarende kort.
Der skal afleveres hvis man har det kort der bliver spurgt efter.

Hvis ingen har det adspurgte kort siger spillerne: "FISK" og
spørgeren må tage et kort fra bordbunken.

Kan dette kort bruges, må et andet lægges ind til bordbunken.

Kan kortet ikke bruges, lægges det tilbage igen.

Når man har samlet 4 ens kort, lægges de til side som et stik.

Variant for "lidt øvede":   Man kan aftale at man samler på f.ex.
en 4/4 takt, 6/8 takt, eller 7/8 takt m.m.

Bemærk: Der skal spørges efter henholdsvis 1/1 - 1/2- 1/4 - 1/16 for 
at indøve navnene.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk