Davoserjaz

Seks dages løb  eller Stahutterfis

Forudsætninger:  Kendskab til rytmebenævnelser og værdier.
                            
Indøvelse af:        Node- og pauseværdier.

Antal deltagere:   4 - 6.


Spilleregler:


Spillet består af 6 spil. Lige antal kort til hver spiller.

Man vælger om der skal spilles med det "punkterede kort" 
I så fald er det højeste værdi.

I spillet skal der både bekendes farve, node og pause. 
F.ex. hvis der spilles en rød node på bordet, skal de øvrige
bekende med røde noder.

Hvis en spiller er udgået for røde noder, men har røde pauser,
skal der bekendes med røde pauser.

Hvis det er en rød node, der er spillet ud først, er det den der
tager stikket hjem, selv om pausen havde en højere værdi.

Hvis det er en rød pause der spilles først ud, er det den der tager stikket hjem, selv om den efterfølgende røde pause har
højere værdi.

Punkteringen kan flere ting: Hvis der spilles ud med en punktering
er det den følgende spiller der afgør om der skal spilles noder
eller pauser. Men det er punkteringen der tager stikket og kan
overgå både node og pause.

Der spilles enten med kortet med en 1/4 node, eller med kortet med to 1/8 dels noder.

1.spil : Man må ikke få stik. Hvert stik giver 1 minus point.

2.spil :
Man må ikke få grønne kort. Hvert grønt kort giver
            1 minus point.

3.Spil :
Man må ikke få de punkterede halvnoder. Hver punkteret
             halvnode giver 2 minus point.

4.spil :
 Man må ikke få grøn helnode og grøn punkteret fjerdedels
            node. Hvert af disse giver 2  minus point . 

5.spil:
  Man må ikke få sidste stik. Sidste stik giver 5 minus point.

Når de 5 spil er gennemført, regnes minus point sammen og noteres for hver enkelt spiller.

Derefter spilles
6.spil: Her gælder det om at få flest mulige point.

Pointtællingen foregår således.
Hvert stik --------------------------------------- 1 + point
Hvert grønt kort --- --------------------------- 1 + point.
Hver punkteret halvnode -------------------- 2 + point.
Hver grøn helnode
Hver grøn punkteret fjerdedelsnode  ----- 2 + point.
Sidste stik -------------------------------------- 5 + point.

Herefter opgøres hver spillers plus- og minus point og den spiller med flest plus point har vundet.

Bestil spillet på
http://noderytme.finalfred.dk