Casino

Forudsætninger: Kendskab til rytmeværdier, taktinddeling
                         (brøkregning) Brug hjælpekortene

Indøvelse af:
      Rytmeværdier

Antal deltagere:  4 - 6


Spilleregler:

Kortene gives to ad gangen, med fire til
hver spiller og fire til "katten" dvs. fire kort lægges  på 
bordet med  forsiden op. Resten lægges til side foreløbig.

Bemærk: At den samme person deler kort ud hele tiden,
og den samme spiller sidder i forhånd i hele spillet.

Der spilles ud efter tur og det gælder om at få så mange stik hjem som muligt.

Det højeste kort er punkteringen, derefter helnoden og
helpausen, derefter den punkterede halvnode og punkteret
halvpause osv.

Ligger der f.ex. en helnode i "katten" og man har en helnode
eller helpause  på hånden, spiller man den ud, og  tager den 
hjem  sammen  med  andre helnoder eller  helpauser.

Ligger der flere kort i "katten" som tilsammen danner en helnodes værdi, må man også tage disse kort hjem.

En helnode kan altså tage et stik hjem som f.expl. består af halvnode og 1/4 node og 1/4 pause.

Det lyder indviklet og det er det også, men man skal endelig
snakke så meget som muligt om noderne mens der spilles.
 
Det hjælper på forståelsen af noderne og det er det væsentlige,
og - brug hjælpekortene.

Kan det spillede kort ikke tage noget hjem, lægges det
på bordet (til katten)

"Katten" kan således hele tiden variere i antal.

Når alle spillere har brugt deres kort, gives fire nye kort fra bunken.

Altså, 4 kort til hver, men kun til "katten" hvis den  er  tom.

Den, der i sidste omgang tager sidste stik hjem får resten af
"katten" (rydder bordet.)

At det ikke er ligegyldigt hvilke kort man tager hjem, ses af denne point liste.

2 point for flest røde kort.
1 point for flest kort.
2 point for rød 1/4 node. (store casino)
1 point for sort 1/16 node. (lille casino)
1 point for "svip" dvs. når man har taget alle kort
               på bordet ( hele Katten)
1 point for sidst at tage kort hjem.Bestil spillet på

http://noderytme.finalfred.dk